Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
2Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
3Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
4Cấp Giấy phép xây dựng tạm2
5Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.2
6 Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng.2
7Báo cáo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.2
8Đăng ký người vào tu.2
9Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở2
10Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên.2
11Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy thu trực canh trên tàu cá đối với hộ nghèo; các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất.2
12Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản.2
13Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mời tàu cá của ngư dân.2
14Xác nhận Giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá"2
15Xác nhận Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá.2
16Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.2
17Xác nhận Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá.2
18Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.2
19Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"2
20Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.2
21Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng đồng bằng (cận đô thị)2
22Xác nhận bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng trợ cấp một lần2
23Xác nhận Bản khai đề nghị cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công2
24Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh2
25Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh2
26Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh2
27Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ2
28Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/19952
29Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ2
30Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn2