IMG-2806.jpg
Trong 5 năm qua (nhiệm kỳ 2014-2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ X đã đề ra, đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động ủng hộ các loại quỹ và các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”...; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, nhóm nòng cốt ở khu dân cư; công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường không ngừng được củng cố góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Với những kết quả như vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào của MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn.
IMG-2796.jpg

IMG-2799.jpg

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế và đề xuất những giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong nhiệm kỳ mới (2019-2024). Tại Đại hội có 05 ý kiến tham luận trực tiếp của các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận địa bàn khu dân cư. Các ý kiến đóng góp sát với thực tế, đánh giá đầy đủ các hoạt động của MTTQ Việt Nam phường. Các bài tham luận đã làm rõ minh họa thêm cho bản báo cáo về những thành tích đạt được và những khó khăn trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
Đại hội đã thống nhất cao hiệp thương cử 34 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024.

IMG-2796.jpg
 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thương- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  thị xã đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: MTTQ phường cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nhằm không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân từ đó khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị; cần tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để hoạt động giám sát của MTTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả và thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ phường và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Sau 4 giờ làm việc Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.


Thanh Huyền