Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 27/12, HĐND phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh(KT-XH, QP-AN) năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ...Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai...Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình...Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Tin kinh tế - CHính trị

Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 27/12, HĐND phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh(KT-XH, QP-AN) năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tin văn hóa - xã hội

Đoàn viên thanh niên Công an Bỉm Sơn dọn vệ sinh môi trường giúp nhân dân xã Hà Lan

Thực hiện chương trình hành động 949/CTHĐ-CABS ngày 12/5/2017 của Công an thị xã Bỉm Sơn về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an thị xã Bỉm Sơn bản kĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân, được nhân dân tin yêu giúp đỡ”, ngày 8/10, Chi đoàn thanh niên Công an Thị xã đã phối hợp với đoàn thanh niên xã Hà Lan ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã.

Công tác xây dựng đảng

An ninh quốc phòng