Giới thiệu về HĐND phường Ngọc Trạo

Tin tức sự kiện

Giới thiệu về HĐND phường Ngọc TrạoGiới thiệu về HĐND phường Ngọc Trạo
Giới thiệu về Đảng ủy phường Ngọc TrạoGiới thiệu về Đảng ủy phường Ngọc Trạo
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG NGỌC TRẠOGIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG NGỌC TRẠO
Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ...Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai...Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình...Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.