Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 19/01/2018 14:42:30

Ngày 27/12, HĐND phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh(KT-XH, QP-AN) năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của UBND phường tại kỳ họp cho thấy: Năm 2017, tình hình kinh tế trên địa bàn phường phát triển ổn định, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng(TM-DV, CN-XD), giảm tỉ trọng nông nghiệp; thu ngân sách phường đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 56,6% so KH Thị xã giao; Chi ngân sách đạt trên 5.8 tỷ đồng. Phường đã thành lập mới mới 19 doanh nghiệp.Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh. Phường đã hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, vỉa hè thuộc Dự án nâng cấp đường Võ Thị Sáu; hoàn thành dãy ki ốt tại khu phố 10, xây dựng phương án nâng cấp đường Lý Thường Kiệt.Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tiến bộ;An sinh xã hội được đảm bảo; Hộ nghèo trên địa bàn còn 44 hộ, cận nghèo còn 47 hộ.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quốc phòng được củng cố; Chất lượngđời sống nhân dân được nâng cao.
Năm 2018, phường phấn đấu thu ngân sách 6,1 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống dưới 2%;Vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè tuyến Tô Vĩnh Diện; nâng cấp đường Phan Đình Phùng theo Đề án của Thị xã; Xây dựng Đề án thành lập trường Mầm non công lập phường Ngọc Trạo. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các dự án trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự đô thị.
Kỳ họp cũng xem xét nội dung các báo cáo: UBND phường Báo cáo kết quả thu chi ngân sách đầu năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; HĐND phường Báo cáo tình hình hoạt động HĐND năm 2017; nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND phường; Thông báo củaỦy ban MTTQ phường về Hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri và các tờ trình có liên quan.
HĐND phường đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các ngành có liên quan theo nội dung chương trình của kế hoạch đề ra; thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 19/01/2018 14:42:30 (GMT+7)

Ngày 27/12, HĐND phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh(KT-XH, QP-AN) năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của UBND phường tại kỳ họp cho thấy: Năm 2017, tình hình kinh tế trên địa bàn phường phát triển ổn định, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng(TM-DV, CN-XD), giảm tỉ trọng nông nghiệp; thu ngân sách phường đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 56,6% so KH Thị xã giao; Chi ngân sách đạt trên 5.8 tỷ đồng. Phường đã thành lập mới mới 19 doanh nghiệp.Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh. Phường đã hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, vỉa hè thuộc Dự án nâng cấp đường Võ Thị Sáu; hoàn thành dãy ki ốt tại khu phố 10, xây dựng phương án nâng cấp đường Lý Thường Kiệt.Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tiến bộ;An sinh xã hội được đảm bảo; Hộ nghèo trên địa bàn còn 44 hộ, cận nghèo còn 47 hộ.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quốc phòng được củng cố; Chất lượngđời sống nhân dân được nâng cao.
Năm 2018, phường phấn đấu thu ngân sách 6,1 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống dưới 2%;Vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè tuyến Tô Vĩnh Diện; nâng cấp đường Phan Đình Phùng theo Đề án của Thị xã; Xây dựng Đề án thành lập trường Mầm non công lập phường Ngọc Trạo. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các dự án trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự đô thị.
Kỳ họp cũng xem xét nội dung các báo cáo: UBND phường Báo cáo kết quả thu chi ngân sách đầu năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; HĐND phường Báo cáo tình hình hoạt động HĐND năm 2017; nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND phường; Thông báo củaỦy ban MTTQ phường về Hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri và các tờ trình có liên quan.
HĐND phường đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các ngành có liên quan theo nội dung chương trình của kế hoạch đề ra; thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.