Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Ngày 27/10/2017 11:27:29

Sáng 17/10, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã đã có buổi làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Cùng đi có đại diện các phòng, ban UBND Thị xã.

9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Ngọc Trạo tăng khá so với cùng kỳ. Phường đã vận động thành lập mới được 10 doanh nghiệp. Thu ngân sách phường đạt trên 4,5 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch (KH) năm Thị xã giao; chi ngân sách 4.473 triệu đồng, bằng 118% KH năm. Phường đã tiến hành xây dựng mương thoát nước tại khu vực chợ tạm, đường Nguyễn Bính; thi công hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp đường Võ Thị Sáu giai đoạn 2; khởi công xây dựng hệ thống mương thoát nước và vỉa hè dự án nâng cấp đường Phan Đình Phùng, khu phố 2. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường phát huy hiệu quả.
Trên cơ sở kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2017, Phường tiếp tục vận động nhân dân thực hiện dự án khu dân cư bắc xưởng mộc; thực hiện nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng theo đề án của Thị xã; vận động nhân dân xã hội hóa làm rãnh thoát nước và vỉa hè đường Tô Vĩnh Diện; hoàn thiện hồ sơ xây dựng dãy ki ốt dọc tuyến đường Cù Chính Lan để tăng nguồn thu cố định... Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung, đánh giá, thảo luận, đóng góp ý kiến vào giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hànhcủa UBND phườngnhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra năm 2017.
Kết luận buổi làm việc, đồng chíBùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xãđã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại năm 2017, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị: UBND phường cần tích cực thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường rà soát các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập Doanh nghiệp mới đảm bảo chỉ tiêu được giao. Trong công tác xây dựng cơ bản, phường khẩn trương thực hiện quyết toán công trình đường Võ Thị Sáu, báo cáo UBND thị xã xem xét hỗ trợ theo cơ chế được HĐND Thị xã phê duyệt; Tích cực vận động các gia đình còn lại nhanh chóng thực hiện GPMB thực hiện Dự án xây dựng đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng; đồng thời giao phòng Quản lý đô thị phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch tổng kết, đánh giá lại hiệu quả thực hiện các tuyến đường xã hội hóa trên địa bàn phường Ngọc Trạo nói riêng và trên địa bàn thị xã nói chung, nghiên cứu tham mưu UBND thị xã cơ chế thực hiện phù hợp. Bên cạnh đó, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt trong việc hiếu hỉ, treo biển quảng cáo… Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
Phạm Thúy

Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Đăng lúc: 27/10/2017 11:27:29 (GMT+7)

Sáng 17/10, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã đã có buổi làm việc với phường Ngọc Trạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Cùng đi có đại diện các phòng, ban UBND Thị xã.

9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Ngọc Trạo tăng khá so với cùng kỳ. Phường đã vận động thành lập mới được 10 doanh nghiệp. Thu ngân sách phường đạt trên 4,5 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch (KH) năm Thị xã giao; chi ngân sách 4.473 triệu đồng, bằng 118% KH năm. Phường đã tiến hành xây dựng mương thoát nước tại khu vực chợ tạm, đường Nguyễn Bính; thi công hệ thống mương thoát nước thuộc dự án nâng cấp đường Võ Thị Sáu giai đoạn 2; khởi công xây dựng hệ thống mương thoát nước và vỉa hè dự án nâng cấp đường Phan Đình Phùng, khu phố 2. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường phát huy hiệu quả.
Trên cơ sở kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2017, Phường tiếp tục vận động nhân dân thực hiện dự án khu dân cư bắc xưởng mộc; thực hiện nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng theo đề án của Thị xã; vận động nhân dân xã hội hóa làm rãnh thoát nước và vỉa hè đường Tô Vĩnh Diện; hoàn thiện hồ sơ xây dựng dãy ki ốt dọc tuyến đường Cù Chính Lan để tăng nguồn thu cố định... Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung, đánh giá, thảo luận, đóng góp ý kiến vào giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hànhcủa UBND phườngnhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra năm 2017.
Kết luận buổi làm việc, đồng chíBùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xãđã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại năm 2017, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị: UBND phường cần tích cực thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường rà soát các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập Doanh nghiệp mới đảm bảo chỉ tiêu được giao. Trong công tác xây dựng cơ bản, phường khẩn trương thực hiện quyết toán công trình đường Võ Thị Sáu, báo cáo UBND thị xã xem xét hỗ trợ theo cơ chế được HĐND Thị xã phê duyệt; Tích cực vận động các gia đình còn lại nhanh chóng thực hiện GPMB thực hiện Dự án xây dựng đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng; đồng thời giao phòng Quản lý đô thị phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch tổng kết, đánh giá lại hiệu quả thực hiện các tuyến đường xã hội hóa trên địa bàn phường Ngọc Trạo nói riêng và trên địa bàn thị xã nói chung, nghiên cứu tham mưu UBND thị xã cơ chế thực hiện phù hợp. Bên cạnh đó, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt trong việc hiếu hỉ, treo biển quảng cáo… Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
Phạm Thúy