Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày 27/10/2017 11:44:22

UBND Thị xã vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 cho các trường học, cơ quan nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tới dự và khai mạc lớp tập huấn.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Đăng lúc: 27/10/2017 11:44:22 (GMT+7)

UBND Thị xã vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 cho các trường học, cơ quan nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tới dự và khai mạc lớp tập huấn.