Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày 27/10/2017 11:44:22

UBND Thị xã vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 cho các trường học, cơ quan nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tới dự và khai mạc lớp tập huấn.

Khóa học có sự tham gia của 150 học viên là chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ của các đơn vị. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 16 – 18/10, các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương – Giảng viên Khoa Tài chính công, Học viện tài chính truyền đạt một số nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; phân cấp quản lý NSNN theo quy định của Luật NSNN; lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán, kiểm toán và công khai NSNN; các chuyên đề liên quan đến công tác quản lý tài chính – ngân sách cấp xã; một số chính sách an sinh xã hội đang được thực hiện và các chuyên đề liên quan khác.
Khóa học nhằm hướng dẫn các đơn vị thi hành Luật Ngân sách nhà nước, nâng cao năng lực quản lý Tài chính – Ngân sách của chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và cập nhật kiến thức pháp luật, tài chính về quản lý Tài chính – Ngân sách; quản lý tài sản Nhà nước, quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Bùi Nghĩa

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Đăng lúc: 27/10/2017 11:44:22 (GMT+7)

UBND Thị xã vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công và triển khai Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 cho các trường học, cơ quan nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tới dự và khai mạc lớp tập huấn.

Khóa học có sự tham gia của 150 học viên là chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ của các đơn vị. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 16 – 18/10, các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương – Giảng viên Khoa Tài chính công, Học viện tài chính truyền đạt một số nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; phân cấp quản lý NSNN theo quy định của Luật NSNN; lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán, kiểm toán và công khai NSNN; các chuyên đề liên quan đến công tác quản lý tài chính – ngân sách cấp xã; một số chính sách an sinh xã hội đang được thực hiện và các chuyên đề liên quan khác.
Khóa học nhằm hướng dẫn các đơn vị thi hành Luật Ngân sách nhà nước, nâng cao năng lực quản lý Tài chính – Ngân sách của chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và cập nhật kiến thức pháp luật, tài chính về quản lý Tài chính – Ngân sách; quản lý tài sản Nhà nước, quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Bùi Nghĩa