GIỚI THIỆU CHUNG

Phường Ngọc Trạo được thành lập ngày 29/9/1983 theo Quyết định số: 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Phía Bắc giáp phường Bắc Sơn, phía Nam giáp xã Quang Trung, phía Đông giáp phường Ba Đình, phía Tây giáp xã Hà Long (huyện Hà Trung).

Phường Ngọc Trạo có chợ Bỉm Sơn trung tâm thương mại của Thị xã, có Ga xe lửa, có bến xe nội tỉnh, có đường sắt và đường quốc lộ 1A chạy qua, có đường liên huyện là địa bàn nhạy cảm về đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Diện tích tự nhiên 286,72 ha, phường có 10 khu phố, 88 tổ dân phố, có 48 cơ quan hành chính, đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn, có 2.023 hộ với 7466 khẩu.

Đảng bộ Phường có 18 chi bộ với 497 đảng viên.

Cơ sở vật chất: 01 trụ sở làm việc gồm 3 tầng, 26 phòng làm việc, 01 phòng họp giao ban, 01 hội trường. Được trang bị cơ sở vật chất tương đối đảm bảo phục vụ cho công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ khi được thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, điều hành linh hoạt của UBND phường, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; kinh tế phường tiếp tục phát triển, văn hoá – xã hội có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững, chính trị, trật tự an toàn ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.592.352,3trđ, bằng 110% KH, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, tăng 1,1% so kế hoạch, Trong đó: tổng giá trị công nghiệp - xây dựng: 664.088trđ; tổng giá trị thương mại - dịch vụ: 921.918,3trđ; tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản: 6.346trđ.

Văn hóa - xã hội đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chất lượng phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững; quy mô trường lớp đều tăng. Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi đạt kết quả cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các trường đạt 100%, học sinh thi đỗ vào trường THPT đạt 93,6%;

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, gia đình thể thao đạt 58%. Phong trào văn nghệ - thể thao luôn được duy trì và phát triển, điển hình qua các đợt tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng Bộ thị xã Bỉm Sơn, các hoạt động văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ….

Công tác giảm nghèo được quan tâm và thực hiện có hiệu quản, hộ nghèo từ 69 hộ còn 44 hộ bằng 2,1%; hộ cận nghèo từ 52 hộ còn 46 hộ bằng 2,2%. Số lao động được giải quyết việc làm 52 người, bằng 104% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 110%./.