HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG NGỌC TRẠO
28 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Những năm cuối của thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới tác động vào nước ta đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Với nguyện vọng tha thiết của đông đảo lực lượng Cựu chiến binh, ngày 06/12/1989 Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (Khoá VI) đã Quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam.

Ngày 31/7/1990 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá ra Chỉ thị số 38/CT-TU về việc thành lập Hội CCB các Huyện, Thị và cơ sở. Ngày 23/8/1990 Thị uỷ Bỉm Sơn ra Quyết định số 26/QĐ-TU thành lập Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở đó, đồng loạt các xã phường trên địa bàn, các Hội cơ sở cũng lần lượt được thành lập.

Ngày 30/08/1990 Đảng uỷ phường Ngọc Trạo ra Quyết định thành lập Hội CCB phường, chỉ định Ban chấp hành Hội lâm thời gồm 5 uỷ viên. Đồng chí Trần Minh Thạnh được chỉ định làm Chủ tịch Hội; đồng chí Lê Hòa Lan làm Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành chính thức ra mắt nhận nhiệm vụ ngày 01/09/1990.

Từ ngày thành lập đến nay Hội CCB phường Ngọc Trạo đã trải qua 28 năm với 8 kỳ Đại Hội.

Đại hội lần thứ nhất

Sau hơn một tháng kể từ ngày thành lập, ngày 06/10/1990 Hội đã tiến hành Đại hội toàn thể lần thứ nhất, với tổng số 65 hội viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Thạnh được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Tạ Tường Khiêm là Phó Chủ tịch, đồng chí Đoàn Minh Tâm là Ủy viên Thường vụ.

Đại hội lần thứ hai

Đại hội tiến hành vào ngày 07/01/1993 với 62 Đại biểu, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Thạnh được tái cử làm Chủ tịch Hội, đồng chí Trịnh Hữu Đạt làm Phó Chủ tịch, đồng chí Đỗ Nguyên Độ là Uỷ viên Thường vụ.

Đại hội lần thứ ba

Đại hội tiến hành vào ngày 02/11/1995, gồm 70 Đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Đường được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Huy Vọng làm Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Phạm văn Thú làm ủy viên Thường vụ.

Đại hội lần thứ tư

Đại hội được tiến hành vào ngày 20/06/1998, với 76 Đại biểu tham gia. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Đường được tái cử  làm Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Huy Vọng làm phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Thú là ủy viên Thường vụ.

Đại hội lần thứ năm

Đại hội được tiến hành vào ngày 21/08/2001, với 80 Đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Hòa Lan được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Bùi Văn Danh làm phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Thú làm ủy viên Thường vụ. Tháng 3 năm 2004 đồng chí Lê Hòa Lan bị bệnh hiểm nghèo mất, đồng chí Bùi Văn Danh được bầu bổ sung làm Chủ tịch Hội, đồng chí Trương Văn Ngơm làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ sáu

Đại hội được tiến hành vào ngày 20/10/2006 với 85 Đại biểu tham gia. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Danh được tái cử làm Chủ tịch Hội, đồng chí Trương Văn Ngơm làm Phó Chủ tịch, đồng chí Vũ Ngọc Ánh làm ủy viên Thường vụ. Đến tháng 9 năm 2009 vì lý do sức khoẻ đồng chí Trương Văn Ngơm xin nghỉ công tác. Tháng 5 năm 2010 Hội nghị Ban chấp hành CCB phường đã bầu bổ sung đồng chí Thiều Quang Thanh làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ 7

Đại hội được tiến hành vào ngày 06/04/2012 với 90 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Thiều Quang Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Lê Văn Xuyên làm phó Chủ tịch, đồng chí Vũ Ngọc Ánh làm ủy viên Thường vụ.

Đại hội lần thứ 8

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Trạo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành với chủ đề “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Tham dự Đại hội có 90 đại biểu là cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường.

Đại hội được đón đồng chí đại tá Lê Chí Hiển - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa; Đồng chí thượng tá Vũ Minh Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo thị xã có các đồng chí: Trần Thị Vân - Phó trưởng Ban Tổ chức thị ủy; đồng chí Dương Thị Thuận - Phó trưởng Ban Dân vận thị ủy; đồng chí đại tá Lê Ngọc Kiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn.

Lãnh đạo phường có đồng chí Lê Văn Nhịp - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành Đoàn thể trong phường.

Đại hội còn được đón các đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp đứng chân tại địa bàn, các đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố trong toàn phường.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng của báo cáo chính trị trình tại Đại hội; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 13 đồng chí, đồng chí Thiều Quang Thanh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; Đồng chí Lê Văn Xuyên làm Phó Chủ tịch Hội; Đồng chí Phạm Văn Hinh là ủy viên Thường vụ.

Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ phường, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BCH Hội CCB thị xã Bỉm Sơn, sự giúp đỡ của chính quyền, Ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, Hội CCB phường không ngừng lớn mạnh, chất lượng hoạt động ngày được nâng cao, kiên định sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các thế hệ CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển ngày càng sâu rộng và thu được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đạt kết quả tốt.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên, trong nhiều năm Hội CCB phường Ngọc Trạo liên tục được công nhận đơn vị đạt TSVM, 2 lần được Hội CCB tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen, Hội CCB thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn và UBND phường tặng nhiều giấy khen.

Là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, lực lượng quần chúng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ hội viên Cựu chiến binh phường Ngọc Trạo nguyện mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền, niềm tin yêu của nhân dân./.

Lê Xuyên