Ngày 02/7/2018, UBND Thị xã Bỉm sơn  đã có công văn số 1303/UBND-VHTT về việc rà soát, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

c1303 ra soat%2c thong ke cac doi tuong du dieu kien duoc ho tro dau thu truyen hinh so dau thu truyen hinh.signed (1).pdf 

UBND Phường Ngọc trạo hướng dẫn,  triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ đầu thi truyền hình số hóa để đảm bảo đúng lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, hoàn thiện việc hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Phường.
01 (1).jpg
02 (1).jpg

Chủ tịch UBND Phường yêu cầu các khu phố  lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đang sử dụng máy thu hình tương tự, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng một trong các phương thức truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV báo cáo UBND Phường (qua Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền) trước ngày 9/07/2018 để tổng hợp đề nghị  hỗ trợ lắp đặt miễn phí. ( có biểu mẫu phụ lục cụ thể)

 Thanh Huyền