Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1915/TB-UBND18/9/2018Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại hội nghị đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2018; Nhiệm vụ và giải pháp phát triển doanh nghiệp 3 tháng cuối năm 2018
1914/TB-UBND18/9/2018Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu dân cư phố Chợ tại Khu nội thị số 2 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn
1913/UBND-TCKH18/9/2018Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 9 năm 2018
1906/TTr-UBND17/9/2018Đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt UBND thị xã nhiệm kỳ 2015-2020
1905/UBND-VP17/9/2018Kiểm tra,xác minh nội dung đơn đề nghị của công dân (Bà: Nguyễn Thị Tương - Khu phố 6, phường Ba Đình)
1904/TTr-HĐBT17/9/2018Xin phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
1903/UBND-QLĐT17/9/2018Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
1902/UBND-QLDA17/9/2018Tạm dừng việc thanh tra theo Quyết định số 1066/QĐ-TTTH ngày 09/8/2018 tại thị xã Bỉm Sơn
1901/UBND-QLĐT17/9/2018Cung cấp đơn giá khảo sát vật tư thị trường tháng 7,8,9 tại thị xã Bỉm Sơn
1899/BCĐXHHT17/9/2018Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm 2018
1898/UBND-TCKH17/9/2018Gửi Kế hoạch và các tài liệu minh chứng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
1897/UBND-NV17/9/2018Thống nhất chủ trương số lượng người làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn
1896/UBND-NV17/9/2018Thực hiện chủ trương làm quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học
1894/UBND-TTr17/9/2018Kiểm tra, xác minh nội dung Báo phản ánh về lạm thu tại các trường trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
1893/KL-UBND17/9/2018Kết quả kiểm tra các khoản thu của các nhà trường trên địa bàn thị xã BỈm Sơn theo nội dung báo đăng
1892/GPQH17/9/2018Giấy phép quy hoạch cho Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - CTCP tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn
1890/PA-HĐBT17/9/2018Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Nam khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn
169/BC-UBND17/9/2018Tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, sử dụng nguồn vốn an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế do UBND thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư giai đoạn 5/2017-9/2018
1888/UBND-NV14/9/2018Chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã
1887/KH-UBND14/9/2018Sáp nhập, thành lập khu phố mới tại các phường trên địa bàn thị xã theo nội dung Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh